Hoofdinhoud

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring lees je welke persoonsgegevens we verwerken, voor welke doeleinden we dit doen en hoe we deze gegevens beschermen.

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring lees je welke persoonsgegevens we verwerken, voor welke doeleinden we dit doen en hoe we deze gegevens beschermen.

Kort samengevat: we verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en volledig in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Bedrijfsnaam

Texperts

Adres

Kanaalstraat 12B, Oss

Telefoon

0412 - 69 18 25

Website

www.texperts.nl

KvK-nummer

17 14 89 09

Welke gegevens we verzamelen en waarom

 

Nieuwsbrief

Wanneer iemand zich voor een nieuwsbrief inschrijft, verzamelen we:  

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres.

Deze persoonsgegevens gebruiken we om de nieuwsbrief gepersonifieerd toe te kunnen sturen. 

Contactformulier

Wanneer iemand een contactformulier invult, verzamelen we:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer.

Deze persoonsgegevens gebruiken we om de gevraagde informatie toe te sturen of om contact op te nemen voor het bespreken van vragen over onze dienstverlening. We zullen iemand nooit automatisch toevoegen aan onze nieuwsbriefabonnees; daarvoor is een actieve handeling van de persoon zelf nodig.

Training

Wanneer iemand zich voor een training inschrijft, verzamelen we:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Indien van toepassing: bedrijfsnaam
 • Straatnaam en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Overige persoonsgegevens in het kader van de training, bijvoorbeeld via een intakeformulier, via correspondentie en/of telefonisch (zoals geboortedatum, functie en trainingswensen).

We gebruiken deze gegevens om de inschrijving te verwerken, een factuur te maken, een inschrijfformulier toe te sturen en informatie over de training te verstrekken. Deze gegevens worden alleen aan derden ter beschikking gesteld indien zij betrokken zijn bij het verwerken van een inschrijving, bijvoorbeeld om een presentielijst aan te leggen of formulieren te versturen.

Hoe we persoonsgegevens beveiligen

We vinden het belangrijk dat persoonsgegevens veilig zijn en blijven. Daarom hebben we maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hiervoor werken we samen met een vaste IT-dienstverlener.

Heb je de indruk dat je gegevens niet goed beveiligd zijn? Of heb je aanwijzingen van misbruik? Neem dan direct contact met ons op via: info@texperts.nl.

Welke cookies en vergelijkbare technieken we gebruiken

We gebruiken op onze website alleen functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy van de bezoekers. Daarom hoeven we ook niet te werken met cookiebanners en cookiewalls.

(Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone van de bezoeker. Daarmee kunnen we zien welke pagina’s onze bezoekers interessant vinden. We gebruiken ook enkele cookies om de technische werking van de website te optimaliseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Wil je de cookies na afloop van je bezoek aan deze website verwijderen, gebruik dan de combinatietoets CTRL+Shift+DEL.)

Persoonsgegevens en derden

We verkopen persoonsgegevens uiteraard niet aan derden. We verstrekken deze alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst en om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Met bedrijven of personen die de gegevens van onze klanten verwerken in onze opdracht hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid.

De bewaartermijn van gegevens

We schonen onze server elke maand op, zodat er zo min mogelijk persoonsgegevens in de cloud staan. De gegevens in ons boekhoudpakket bewaren we ten minste zeven jaar, om aan onze wettelijke verplichting te voldoen.

Recht op inzage

Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ons. Tot slot heb je het recht om ‘vergeten te worden’. Dit houdt in dat we al je gegevens moeten verwijderen, mits dat niet strijdig is met onze wettelijke verplichtingen.

Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt ook recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben naar jou of een door jou aangewezen persoon of organisatie te sturen. Stuur in dat geval een kopie van je identiteitsbewijs met je verzoek mee, zodat we er zeker van kunnen zijn dat het verzoek door jou is gedaan. Maak in deze kopie het volgende zwart: je pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), je paspoortnummer en je burgerservicenummer (BSN). Dit ter bescherming van je privacy.

Verzoek om inzage

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of je bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar: info@texperts.nl. We nemen alleen schriftelijke verzoeken in behandeling en reageren zo snel mogelijk op je verzoek, uiterlijk binnen twee weken.

Ben je niet tevreden met de manier waarop we zijn omgesprongen met je persoonsgegevens? Dien dan een klacht in bij:

Jaap Janssen Steenberg (mede-eigenaar)
jaap@texperts.nl 

We werken onze privacyverklaring regelmatig bij. Deze versie dateert van 1 oktober 2020.